‘EnergieKûbaard’ is een kleinschalige coöperatie, die stroom en gas levert tegen een scherpe, concurrerende prijs, met hetzelfde gemak als bij elke andere energiemaatschappij. Het verschil is dat onze energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt en dat de winsten geheel worden ingezet voor de leefbaarheid en duurzaamheid in en om Kûbaard. Wij zorgen dat overstappen zonder problemen en gratis wordt geregeld.

Waar staan wij voor?

Coöperatief

Cooperatief

‘EnergieKûbaard’ is een coöperatieve vereniging. Onze leden hebben zelf het heft in handen.

Gemakkelijk

Gemakkelijk

Wij leveren wat u nodig heeft. We houden het zo eenvoudig mogelijk. Goede Service zonder poespas!

Lokaal

Duurzaam

Onze energie wordt duurzaam en lokaal opgewekt. Onze winst wordt ingezet voor de lokale leefbaarheid en duurzaamheid.

Eerlijk

Lokaal

Wij hanteren eerlijke en nette prijzen en bij ons heeft u altijd het recht om over te stappen.

Duurzaam

Eerlijk

Onze coöperatie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zoveel als mogelijk is.

2017-12-12 | Presentatie Sinnich Kubaard

Op woensdag 20 december a.s. om 20.00 uur start de voorlichting over het zonnepanelenproject van Sinnich Kubaard op een staldak bij de fam. De Vries aan De Slachte. Kubaarders die geen panelen op hun dak willen of kunnen plaatsen, komen zo tot de gelegenheid mee te doen met dit collectieve project. Er worden 200 panelen komend voorjaar geplaatst, waarvan er 140 bestemd zijn voor Kubaarders. Op deze voorlichtingsavond worden alle aspecten van dit project aan u uitgelegd. Zie ook onze flyer, welke deze week bij u in de bus komt.

Lees verder

2017-04-26 | Sinnich Kûbaard

Op de 3e Alg. Ledenvergadering van onze coöperatie zijn de plannen voor komend jaar gepresenteerd. Naast een 'energybattle' met 10 andere dorpen in dit najaar, is Kubaard ook in de markt om een ESCO te gaan vormen.
Verder werd door de Energiewerkplaats bij monde van Simon Visbeek en Jaap Bijlsma een betoog gehouden over het collectief zonnestroom opwekken op andermans dak. Dit kan o.a. via de zgn.

Lees verder