Vragen

Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen onder elkaar gezet. Klik op één van de onderwerpen hierboven voor meer informatie of zoek via het zoekveld rechtsboven aan deze pagina. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

'EnergieKûbaard'

'EnergieKûbaard is wederverkoper van 'Energie VanOns'. Wat betekent wederverkoper?
Wederverkoper houdt in dat 'EnergieKûbaard' verantwoordelijk is voor de klantwerving en de lokale marketing ten bate van 'Energie VanOns'. Hiervoor ontvangt zij een wederverkopersvergoeding.

Welke wederverkopersvergoeding ontvangt EnergieKûbaard?
'EnergieKûbaard' ontvangt een vast bedrag per aangebrachte klant bij 'Energie VanOns'. Tevens deelt zij mee in de winstuitkering van 'Energie VanOns'.

Wie kan er klant worden?
Ieder particulier en klein MKB'er kan klant worden. U hoeft niet perse in Noord-Nederland te wonen om energie via 'EnergieKûbaard' af te kunnen nemen. Lees meer.

Is 'Energie VanOns' een commerciele instelling?
'Energie VanOns' is een coöperatie. Zij is er voor en door haar leden (de drie noordelijke koepelcoöperaties). Het is geen commerciële instelling. Zij werkt met zo min mogelijk overhead en met zoveel mogelijk lokale bedrijven, in combinatie met vrijwilligers.

Hoe werven jullie klanten en leden?
Wij gaan voor gematigde PR-kosten, zonder commerciële 'toeters en bellen'. Wij zijn een coöperatieve vereniging en we streven ernaar om zoveel mogelijk via direct persoonlijk contact mensen warm te krijgen voor 'EnergieKûbaard' en kleinschalige coöperatieve energievoorziening. Wij gaan niet op de agressieve reclametoer. Mensen nemen stroom en/of gas bij ons af omdat ze dat zelf willen en achter ons concept staan, niet omdat wij zulke leuke verkooptrucs toepassen.

Waarom liever duurzaam?
Onze hele maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze zijn eindig en hebben een grote invloed op onze leefomgeving. Duurzame energie is milieuvriendelijk en oneindig beschikbaar. Bovendien wordt door gebruik van duurzame energie de CO2- uitstoot teruggedrongen, wat weer goed is tegen de opwarming van de aarde.

Zijn jullie duur?
Wij hanteren eerlijke en nette prijzen, vergelijkbaar met de gemiddelde prijzen van de grote regionale aanbieders. Wij gaan niet prijsvechten. We kunnen een vriendelijke prijs bieden, omdat we weinig overheadkosten hebben.

Hebben jullie kortingsacties?
Wij zullen geen aanbiedingen doen in de trant van 'het eerste half jaar korting'. Ook zullen wij u niet plotseling bellen met een topaanbieding als u besluit over te stappen naar een andere leverancier. Een aantal grote energiebedrijven doet dit wel. U bent dan bijvoorbeeld al 20 jaar klant en pas op het moment dat u weg dreigt te gaan wordt er aandacht aan u besteed d.m.v. kortingen. Wij leveren op ieder moment energie tegen eerlijke prijzen en de winst investeren wij in lokale duurzame projecten.

Ben ik wel van gas- en stroomlevering verzekerd?
Levering is gegarandeerd! U heeft ook altijd het recht om naar een andere leverancier over te stappen. Dit kan bij ons maandelijks.

Leveren jullie ook 'buiten' Kûbaard?
Ja, wij leveren overal in Nederland energie. Iedereen is welkom als klant van 'EnergieKûbaard': van Groningen tot aan Maastricht.Voor wat betreft de verenigingsactiviteiten willen we ons echter bij onze leest houden. Het motto is ook hier: we willen herkenbaar en lokaal blijven.

Wat is het verschil tussen leden en klanten?
Iedereen in Nederland kan klant worden via EnergieKûbaard bij Energie VanOns. Alleen klanten van ons energiebedrijf woonachtig in Kûbaard kunnen lid worden en betalen geen contributie evenals oud-inwoners van Kûbaard. Als lid kunt u meebeslissen in tijdens de Algemene Leden Vergadering waar het beleid van EnergieKûbaard en indirect ook in het beleid van Energie VanOns wordt bepaald.

Ik woon niet in Kûbaard, heeft het zin om lid te worden?
Helaas, alleen inwoners en oud-inwoners van Kûbaard kunnen lid worden van ' EnergieKûbaard'. Wij concentreren onze duurzame activiteiten en projecten in en om Kûbaard. Dit doen wij uit oogpunt van haalbaarheid en sociale binding.

Wat als jullie iets fout doen? Ben ik als lid aansprakelijk?
Nee, wij zijn een coöperatie u.a. Dit betekent: uitgesloten aansprakelijkheid. U loopt als lid dus geen enkel risico.

Aanmelden als klant

Hoe word ik klant van 'Energie VanOns' via 'EnergieKûbaard'?
Aanmelden als klant kan eenvoudig via de webside van 'EnergieKûbaard'. Wanneer u kiest voor groene stroom en/of CO2-gecompenseerd gas van 'Energie VanOns', verzorgt zij kosteloos en zonder problemen uw overstap. Ondertussen zal de energielevering gewoon doorlopen zoals u gewend bent. 'Energie VanOns' zorgt ervoor dat u niet bij twee energieleveranciers tegelijk een contract hebt.

Als ik overstap kan ik zonder stoom en gas komen te zitten?
De netbeheerder levert u stroom en zij is zelfs verantwoordelijk voor het leveren van de stroom als u nog geen leverancier heeft gekozen. U kunt in Nederland nooit zomaar worden afgesloten van stroom, tenzij u langdurig niet betaalt, zodat het contract met uw energieleverancier eindigt en uw leverancier de netbeheerder vraagt om de levering te beëindigen. Er zijn wettelijke regels voor zorgplicht door de energieleveranciers en de netbeheerders zodat kleinverbruikers niet zomaar kunnen worden afgesloten, zeker niet gedurende de wintermaanden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hierin een belangrijke controlerende taak namens de regering.

Overstappen kost erg veel tijd en moeite?
Via de website kunt u gemakkelijk en snel overstappen naar 'Energie VanOns'. U vult uw gegevens in en . Energie VanOns' regelt de overstap. Zonder gedoe.

Krijg ik dan geen boete als ik overstap?
Bij uw aanvraag voor gas en stroom gaat 'Energie VanOns' bij uw huidige leverancier na of u kosteloos kunt overstappen. Zo niet, dan wordt aangeraden om te wachten tot uw huidige contract is afgelopen.

Ik zit meteen vast aan een langdurig contract?
'Energie VanOns' kent (voorlopig) alleen flexibele contracten die elke maand opzegbaar zijn. Eerlijk en eenvoudig.

Prijzen en betalen

Hoeveel betaal ik voor stroom/gas?
Wij hanteren eerlijke en nette prijzen, die vergelijkbaar zijn met de gemiddelde prijzen van de grote regionale aanbieders. We kunnen een vriendelijke prijs bieden, omdat we weinig overheadkosten hebben. Prijsvechten doen we niet aan mee. Laat geheel vrijblijvend een voorbeeldberekening maken.

In welke gasregio woon ik?
Hoeveel u voor uw gas betaalt, is mede afhankelijk van uw woonplaats. In Nederland betaalt u meer voor het transport van gas naarmate u verder van het belangrijkste gaswinningsgebied in Nederland woont; Slochteren in de provincie Groningen. De gasregio waarin u zich bevindt, hangt af van de afstand tot Groningen en wie de netbeheerder is. Hieronder een overzicht:

Provincie Netbeheerder Gas-regio
Groningen Alle netbeheerders 4
Drenthe Enexis B.V. 4
Drenthe Rendo Netbeheer B.V. 8
Friesland Alle netbeheerders 4
Overijssel Enexis B.V. 4
Overijssel Cogas Infra & Beheer B.V. 8
Overijssel Rendo Netbeheerder B.V. 8
Gelderland Cogas Infra & Beheer B.V 8
Gelderland Liander N.V. 1
Limburg Enexis B.V. 5
Limburg Enexis B.V. 7
Limburg Stedin B.V. 9
Noord-Brabant Enexis B.V. 5
Noord-Brabant Endinet B.V. 9
Noord-Brabant Stedin B.V. 6
Zeeland Alle netbeheerders 2
Zuid-Holland Liander N.V. 1
Zuid-Holland Stedin B.V. 3
Zuid-Holland Westland Infra Netbeheer B.V. 10
Utrecht Alle netbeheerders 3
Flevoland Enexis B.V. 4
Flevoland Liander N.V. 1
Noord-Holland Alle netbeheerders 1

Welke betaalmogelijkheden biedt 'Energie VanOns'?
Bij 'Energie VanOns' kunt op de volgende manieren betalen: via automatische incasso of per handmatige overschrijving. Kiest u voor automatische incasso dan incasseert 'Energie VanOns' rond de 7e van elke maand uw voorschotbedrag. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. Voor betaling middels handmatige overschrijving worden € 2,- (incl. btw) administratiekosten per factuur in rekening gebracht.
Let op: het eerste voorschotbedrag wordt ongeveer 3 werkdagen na de afgesproken datum bij u geïncasseerd. Dit omdat uw bank altijd de eerste automatische incasso controleert.

Hoe komt mijn voorschotbedrag tot stand?
Uw voorschot is bepaald op basis van het standaard jaarverbruik van de netbeheer. Het standaard jaarverbruik is door de netbeheerder berekend aan de hand van het historische verbruik over de laatste 3 tot 5 jaar van het betreffende aansluitadres.

Waaruit bestaat mijn voorschot?
Uw voorschot bestaat uit de kosten voor groene stroom en/of CO2-gecompenseerd gas, kosten voor het gebruik van het netwerk, de meetkosten, energiebelastingen en de btw.

Waarom wijkt mijn voorschot af van de voorbeeldberekening?
De hoogte van het maandelijkse voorschot wordt bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik van de netbeheerder. Omdat het standaard jaarverbruik kan afwijken van het verbruik dat u bij uw aanmelding heeft opgegeven, kan het door 'Energie VanOns' vastgestelde voorschotbedrag verschillen van het in de voorbeeldberekening berekende bedrag.

Kan ik bij 'Energie VanOns' een betalingsregeling treffen?
Indien u het bedrag op uw jaar- of eindafrekening niet in één keer kunt betalen, biedt 'Energie VanOns' u de mogelijkheid om dat in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. U kunt daarvoor contact opnemen met de klantenservice van Energied VanOns via telefoonnummer 085 - 0160 111 (bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren). Let op: U kunt enkel een regeling treffen over het saldo van de jaar- of eindafrekening, niet over het voorschotbedrag. Voorschotbedragen zijn namelijk een zo reëel mogelijke inschatting van uw maandelijkse verbruik.

Welk logo staat straks op mijn factuur?
Op alle correspondentie omtrent uw leveringsovereenkomst vindt u straks het logo van 'Energie VanOns'.

ZELF ENERGIE OPWEKKEN

Kan ik mijn eigen opgewekte energie salderen?
Als u zelf duurzame energie opwekt - bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen - kunt u onbeperkt tot uw eigen verbruik salderen. Op de jaarafrekening die u van 'Energie VanOns' ontvangt staat de hoeveelheid elektriciteit die u zelf hebt verbruikt. Daarvan wordt de energie die u zelf hebt opgewekt afgetrokken. Dit tegen elkaar wegstrepen van het eigen stroomverbruik tegen de eigen stroomopwekking wordt salderen genoemd.

Ter voorbeeld: stel u wekt met uw zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op en uw eigen verbruik is 3.500 kWh, dan wordt tot 3.000 kWh gesaldeerd. De resterende 500 kWh wordt bij u in rekening gebracht tegen het leveringstarief inclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw.

Wat als ik meer teruglever dan dat ik verbruik?
Levert u meer terug dan dat u verbruikt? Klanten van 'Energie VanOns' die zelf energie opwekken krijgen een aantrekkelijke prijs voor de elektriciteit die zij aan het elektriciteitsnet terugleveren. Wanneer u netto teruglevert vergoedt 'Energie VanOns' dezelfde prijs voor elektriciteit als u normaal betaalt, maar onder (verplichte) aftrek van de wettelijke energiebelasting (u ontvangt dus het leveringstarief plus 21 procent btw) en tot een maximale hoeveelheid van 1.000 kWh per jaar. Boven die 1.000 kWh ziet Energie VanOns u als echte producent en betaalt zij voor uw teruglevering een marktconforme prijs.