Coöperatief

‘EnergieKûbaard’ is een kleinschalige coöperatie die de in- en verkoop verzorgt van stroom en gas. Tegen een scherpe, concurrerende prijs en met hetzelfde gemak als bij andere energiemaatschappijen kun je stroom en gas afnemen bij ‘EnergieKûbaard’. Deze energie wordt duurzaam en voornamelijk lokaal geproduceerd.

De coöperatie wil een duurzame ontwikkeling op gang brengen en de afhankelijkheid van de grote energieconcerns verkleinen door zelf de in- en verkoop van energie ter hand te nemen. Daarbij worden de winsten geheel ingezet voor initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid in Kûbaard bevorderen.

‘Grut yn it lytswêzen’ is de slogan waarmee het dorp zich altijd heeft geprofileerd en die ook kenmerkend is voor de coöperatie ‘EnergieKûbaard’.

Doel ‘EnergieKûbaard’

  • uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam en lokaal opgewekte energie
  • stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie en het bevorderen van besparingen op het energiegebruik
  • inzetten van de winsten voor initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid bevorderen

Het dorp Kûbaard

Kûbaard is een klein dorp in het zuidwesten van Fryslân. Midden tussen de weilanden, omgeven door boerderijen, met een kerktoren in het midden lijkt het op eerste gezicht niet echt een bijzonder dorp.

Toch weet dit kleine dorp voor haar problemen steeds weer originele en creatieve oplossingen te bedenken en wordt het gekenmerkt door een grote mate van onderlinge tolerantie.

Ook was het dorp als een van de eerste energieneutraal met windmolens en zonnepanelen. Met deze energiecoöperatie loopt Kûbaard opnieuw voorop.

Het groene dorp Kûbaard