Bestuur

Het bestuur van de coöperatie ‘EnergieKûbaard’ wordt gevormd door de volgende personen:

  • Ger van Putten, voorzitter
  • Anneke Vermeulen, penningmeester
  • Halbe Klynstra, secretaris

Alle bestuursleden zijn afkomstig uit Kûbaard.