4e Algemene Leden Vergadering

de gemeente, natuurorganisaties, netwerkbeheerder (Liander), woningbouwcorporaties en energiecoöperaties. Elk dorp kan weer een eigen strategie ontwerpen. We zullen met elkaar in gesprek kunnen gaan om vast te stellen wat de wensen en behoeften van de Kubaarders zijn. Kubaard heeft al een WIEK en een energiecoöperatie. Als het ons lukt om onze gezamenlijke behoeften in beeld te brengen, kunnen we er allemaal van profiteren. Het zal een grote uitdaging zijn, maar we zitten zelf aan het roer en kunnen zelf voor ons dorp onze strategie bepalen.