Lid worden

Alle inwoners en oud-inwoners van Kûbaard kunnen lid worden van de coöperatie ‘EnergieKûbaard’. De basis van de coöperatie is gelijkwaardigheid, alle leden zijn even belangrijk. Via de Algemene Ledenvergadering (ALV) kan elk lid meebepalen welke koers de coöperatie gaat varen. ‘EnergieKûbaard’ is een zogenaamde coöperatie u.a., dat betekent: Uitsluiting van Aansprakelijkheid. Dit houdt in dat leden van de coöperatie persoonlijk NIET aansprakelijk kunnen worden gesteld bij bijvoorbeeld verliezen of faillissement van de coöperatie.

In een coöperatie hebben de leden het recht om mee te beslissen over alle zaken die door de coöperatie worden bedacht. Als lid mag u actief meedenken en meewerken bij alle initiatieven die er door ‘EnergieKûbaard’ worden genomen op het gebied van duurzaamheid. Als lid hebt u stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering over de plannen die zijn uitgevoerd en worden ontwikkeld.

Schrijf u in als lid van de energie coöperatie. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen bereiken voor ons dorp.

U kunt zicht aanmelden door te mailen naar info@energiekubaard.nl of bel ons op 0515-331919.